SENARAI SEMAK MAJIKAN UNTUK PERMOHANAN PROGRAM PENGGAJIAN DAN PENEMPATAN SEMULA PENDATANG ASING TAPAN IZIN (PATI) INDONESIA

tick
PERKARA
CATATAN
Borong permohonan mengikut Sektor KDN yang mempunyai Cop Syarikat dan Sertakan Emel Syarikat/Majikan (Salinan Asli)
*MESTI LENGKAP DI ISI
Perkhidmatan
  - Spa (Juru Terapi Spa)
  - Pusat Urutan Kaki
  - Perkhidmatan Hotel
  - Perkhidmatan Golf
Pembinaan dan Borang CIDB serta Borang Pengesahan Projek
Perkilangan
Pertanian
Perladangan
1 Salinan
Salinan Kad Pengenalan Majikan (IC Biru/Wajib Warganegara Malaysia)
- 2 Salinan Bewarna Depan & Belakang
SYARIKAT SDN BHD
Borang 9,24, 44 & 49
  Borang 9 - Perlu Cop Certified True Copy dari SSM tahun 2017 (Salinan AsliMajib menyatakan ia disahkan pada tahun 2017)
  Perlu Ada Warganegara Malaysia (IC Biru Wajib Warganegara Malaysia)
  Perlu membuktikan Jenis Perniagaan seperti Lesen Perniagaan, Kontrak Kerja, E-SSM atau Akuan Sumpah
  2 Salinan
ENTERPRISE
Borang D atau Borang E *Mengikut turutan muka surat
  Lampiran E-SSM yang lengkap (maklumat perniagaan, pemilik masa kini dan pemilik masa dahulu)
  Perlu Cop Certified True Copy dari SSM tahun 2017 (Salinan Asli)
  Perlu Ada Warganegara Malaysia (Biruwajib Warganegara Malaysia) D
  2 Salinan
Geran Tanah atau Surat Pajak Bagi Sektor Pertanian dan Perladangan - Majikan daftar tidak menggunakan SSM (Daftar Menggunakan Kad Pengenalan Biru Sahaja)
- 1 Salinan
Surat Pengesahan Majikan yang Menggunakan Kepala Surat Syarikat (Company Letterhead)
- 1 Salinan
Salinan Pasport PATI (Halaman hadapan, setiap halaman bercop/visa terkini, & halaman terakhir)
- 3 Salinan
Gambar PATI Berukuran Passport
- 3 Keping (latar belakang warna biru)
SYARAT-SYARAT WAKIL
Kad Pengenalan Wakil (IC Biru Wajib Warganegara Malaysia)
- 2 Salinan Bewarna
Surat Wakil dari Majikan (Asli)
- 1 Salinan
Penyata KWSP Syarikat (Wakil perlu ada di dalam caruman) E
- 1 Salinan