BORANG PENDAFTARAN PATI

ILLEGAL IMMIGRANT REGISTRATION FORMMuat Naik Saiz Gambar Pasport

upload_image
Muat Naik
Mobile Kamera


BAHAGIAN A - MAKLUMAT PERIBADI WARGA ASING (sila pilih yang tidak berkenaan)
         PARTICULARS OF ILLEGAR IMMIGRANT


BAHAGIAN B - MAKLUMAT MAJIKAN (sila pilih yang berkenaan)
         PARTICULARS OF EMPLOYER
Peringatan important: Borang ini tidak diwajibkan untuk diisi tetapi untuk memudahkan proses kemasukan data / This form is not compulsory to be filled but to facilitate the process of data entry / Sila isi borang ini dengan tulisan tangan yang jelas dan boleh dibaca / Please fill in the form with a clear hand writing and readable
*DIWAJIBKAN / MUST FILL